Voorwaarden

 So You Think You Can Dance

www.soyouthinkyoucandance.nl / RTL 5 text 330

 

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het stemmen door het kijkerspubliek door middel van het versturen van SMS-berichten naar de telefoonnummers die verbonden zijn aan de kandidaten van het televisieprogramma van RTL 5 “So You Think You Can Dance” (hierna: het “Programma”). Door te stemmen op de kandidaten van het Programma gaat de stemmer akkoord met deze voorwaarden.

 

Stemmen bij “So You Think You Can Dance”:

Het stemmen op de kandidaten van het Programma is mogelijk gedurende de uitzendperiode van (de live shows van het) Programma, te weten vanaf 29 maart 2015 tot en met 17 mei 2015 (hierna: de “Stemperiode”). De Stemperiode is verdeeld in 8 rondes. Gedurende de Stemperiode wordt in elke aflevering van het Programma duidelijk de aanvang en het einde van de mogelijkheid om te stemmen ten aanzien van de afzonderlijke rondes aangegeven. Tijdens een eventuele herhaling van de uitzending van het Programma is het niet mogelijk om een stem uit te brengen.

 

In de afleveringen van het Programma wordt eveneens uitleg verstrekt ten aanzien van de mogelijkheid om te stemmen, waaronder begrepen de vermelding van de telefoonnummers die verbonden zijn aan de kandidaten van het Programma.

Gedurende de eerste twee afleveringen van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 1 en 2 - is het mogelijk om je stem uit te brengen op je favoriete koppel van het Programma. Alle stemmen die worden uitgebracht in Nederland worden uitgedrukt in percentages van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Nederland, hetzelfde gebeurt met de uitgebrachte stemmen in BelgiĎ. De Nederlandse en Belgische percentages per koppel worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De drie koppels met de laagste percentages dansen individueel – derhalve 6 kandidaten in totaal - een ‘Dance for your life’ waarna de jury bepaalt welke drie kandidaten het Programma moet verlaten.

 

Gedurende de afleveringen 3 en 4 van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 3 en 4 - is het mogelijk om je stem uit te brengen op je favoriete koppel van het Programma. Alle stemmen die worden uitgebracht in Nederland worden uitgedrukt in percentages van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Nederland, hetzelfde gebeurt met de uitgebrachte stemmen in BelgiĎ. De Nederlandse en Belgische percentages per koppel worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De drie koppels met de laagste percentages dansen individueel – derhalve 6 kandidaten in totaal - een ‘Dance for your life’ waarna de jury bepaalt welke twee kandidaten het Programma moet verlaten.

 

Gedurende de afleveringen 5 tot en met 7 van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 5 tot en met 7 - is het mogelijk je stem uit te brengen op jouw favoriete kandidaat van het Programma. Alle stemmen die worden uitgebracht in Nederland worden uitgedrukt in percentages van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Nederland, hetzelfde gebeurt met de uitgebrachte stemmen in BelgiĎ. De Nederlandse en Belgische percentages per kandidaat worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De vrouwelijke en de mannelijke kandidaat van het Programma met de laagste percentages moet het Programma verlaten.

 

Gedurende de laatste aflevering van het Programma -  te weten aflevering 8 -  is het mogelijk je stem uit te brengen op jouw favoriete kandidaat van het Programma. Alle stemmen die worden uitgebracht in Nederland worden uitgedrukt in percentages van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Nederland, hetzelfde gebeurt met de uitgebrachte stemmen in BelgiĎ. De Nederlandse en Belgische percentages per kandidaat worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De kandidaat van het Programma met het hoogste percentage wint het Programma.

 

Door jouw stem uit te brengen, maak je GEEN kans op het winnen van prijzen.

 

Je kunt jouw stem uitbrengen door te bellen of door een SMS-bericht te versturen:

 

1. Bellen:

Je kunt je stem uitbrengen door te bellen naar een van de in het Programma duidelijk aangegeven telefoonnummers. Je kunt zowel met je vaste als met je mobiele telefoon bellen. De kosten per stem bedragen 0,90 euro plus – voor zover van toepassing - de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon. Gedurende de uitzending van het Programma kun je een stem uitbrengen op jouw favoriete koppel, door te bellen naar het nummer dat achter de naam van jouw favoriet staat. In aflevering 7 op zondag 10 mei 2015 kun je bellen met de volgende nummers:

 

Fabian             0909-1301

Fabio               0909-1302

Julie                0909-1303

Malik               0909-1304

Manuella        0909-1305

Morgane         0909-1306

SMS:

Door middel van het sturen van de naam van jouw favoriete koppel naar 6620 kun je jouw stem uitbrengen. De kosten per stem bedragen 0,90 euro plus – voor zover van toepassing - de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon, dit is inclusief een bedank-sms. Dit is een eenmalige dienst. Op het moment dat je niet meer verder wilt stemmen, stop je. Je ontvangt dan geen SMS-berichten meer en je hoeft je dus ook niet af te melden. SMS met mate! Tijdens aflevering 7 op zondag 10 mei 2015 kun je een SMS bericht sturen met de volgende koppels:

 

Fabian             sms      FABIAN           naar 6620

Fabio               sms      FABIO             naar 6620

Julie                sms      JULIE              naar 6620

Malik               sms      MALIK             naar 6620

Manuella        sms      MANUELLA     naar 6620

Morgane         sms      MORGANE      naar 6620

 

Door te stemmen verklaart elke stemmer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.

 

Om een stem uit te brengen moet de stemmer minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

Overige voorwaarden

Het is niet toegestaan om te stemmen door middel van het gebruik van SMSbundels. Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins oneerlijke wijze beēnvloeding van de uitslag van het Programma, zulks ter beoordeling van de notaris, dan is de notaris gerechtigd om deze stemmen te verwijderen. In dat geval zullen de betreffende stemmen niet meetellen voor de uitslag van het Programma. SMS met mate!

 

RTL Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het stemmen als hierboven omschreven, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het stemmen. Eveneens is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het stemmen.

 

RTL Nederland B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van het Programma te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het stemmen te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat RTL Nederland B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de stemmer.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het stemmen kunnen aan de publieksservice gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl